ขออภัย Web Site อยู่ระหว่างปรับปรุง

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระบบตรวจสอบเงินเดือนข้าราชการ สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บ www.salaryay2.zz.mu/

ระบบตรวจสอบเงินเดือนข้าราชการบำนาญ สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บ www.pensionay2.zz.mu/